Pinypon Action.
 Línea UME Todo Terreno 4×4
Pinypon Action.
 Línea UME Helicóptero & Figura
Pinypon Action.
 Línea UME. Moto y Figura
Pinypon Action.
 Línea UME. 2 figuras
Pinypon Action.
 Fuerzas Especiales – Helicóptero
Pinypon Action.
 Fuerzas Especiales – Camión
Pinypon Action.
 Fuerzas Especiales – Pack 2 vehículos
Pinypon Action.
 Fuerzas Especiales – Pack 4 figuras
Pinypon Action.
 Fuerzas Especiales – Base